translate page...

Услуга

 1.Проектиране с AutoCAD

  Проектиране с AutoCAD
Описание
   -Изчертаване на чертежи и проектиране с AutoCAD
   -Изчертаване на Курсови проекти и Дипломни работи.
   -Изготвяне на работни чертежи и техническа документация
   -Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.
   -Довършване на идеи скицирани на лист и оформяне на професионални 2D чертежи в области архитектура, строителство, интериорен дизайн, машиностроене и машинни елементи.

Услугата се предлага от
 2006г.
Услугата намира приложение в
 Проектирането с AutoCAD e в основата на всички услуги от списъка с услугите
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 1200
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

още...


< Към списъка с услуги