translate page...

Услуга

 10.Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти с Dialux.

  Изготвяне на симулации за осветеност на интериорни и екстериорни обекти с Dialux.
Описание
Изготвяне на светлотехнически изчисления и симулации с конкретни осветителни тела за оптимално разпределение на светлинния поток и постигане на необходимите норми на осветеност за съответни обекти.
Целта на услугата е да се подберат оптималните осветителни тела, както и тяхното количество и разположение, така че да се покрият съответните норми за осветеност на даден обект съгласно:
-EN 12464: 1998
-EN 13201-1,2,3,4

Услугата се предлага от
 2014г.
Услугата намира приложение в
 Проектиране на осветеност на пътища, тунели, екстериорни и интериорни обекти.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 100
Част от проектираните и изпълнени обекти са:

   -кино арена Младост
   -кино арена Запад
   -участъци от автомагистрала Струма
   -западният вход на северна скоростна тангента
   -тунел под НДК
   -участъци от бул.България
   -Руски паметник
   -участъци от бул.Евлоги Георгиев
   -бул Александър Малинов
   -бул.Сребърна
   -бензиностанции

   -завод за олио
   -паркинги на заводи

   община Летница
   община Сапарева баня

-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Към списъка с услуги