translate page...

Услуга

 11.Проектиране на сглобени единици и механизми.Изготвяне на работни чертежи и техническа документация на нови и вече съществуващи изделия.

  Проектиране на сглобени единици и механизми
Описание
   Разработване на проекти на сглобени единици и механизми.
   Надграждане на вече съсществуващи звена с нови елементи за нуждите на производственият процес.
   Заснемане на съществуващи механизми и изработване на технически проекти за тяхното реализиране
   Изготвяне на техническа документация
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Към списъка с услуги