translate page...

Услуга

 12.Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.

  Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия за изработка на CNC машини.
Описание
   Заснемане на детайли и създаване на 3D модели от готови изделия.
   Оформяне на чертежи, орязмеряване, поставяне на допуски и сглобки
   Експортване на файловете към формати подходящи за обработка на CNC машини (.STEP .IGES .STL и др)

Услугата се предлага от
 2006г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 250
Необходими данни
-Задание, детайл (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Към списъка с услуги