Услуга

 13.Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.

  Разработване на изделия и изготвяне на работни чертежи и техническа документация.
Описание
   Проектиране на изделия и сглобени единици по задание.Оформяне на техническа документация за реализирането и.
Услугата се предлага от
 2010г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 50
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Предишна услуга   Следваща услуга >