translate page...

Услуга

 14.Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за последваща изработка на шприц форми и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производство.

  Проектиране и изчертаване на детайли в 3D формат за последваща изработка на шприц форми и пресформи от пластмаси и алуминий за серийно производство.
Описание
Основни Изисквания
Проверка на наклоните Предназначеният за производство чрез шприцване модел на пластмасовия детайл трябва да има правилно дефинирани технологични наклони (нормално от 0.5 до 3 градуса) спрямо посоката на отваряне, за да може детайлът да бъде безпроблемно изваден от инструмента. Отразяване на свиването при охлаждане на детайла При охлаждане пластмасовите изделия променят размерите си (свиват се). За различни материали, форми и условия на шприцване това свиване е различно и затова трябва да се прилагат различни коефициенти на свиване.

Определяне на делителни линии.
Това са повърхнини (ръбове в готовото изделие), по които контактуват формообразуващите елементи. Те се използват за разделяне на повърхнините, принадлежащи на отделните полуформи. След като моделът е коректно оформен с необходимите наклони и е отчетен коефициентът на свиване, могат да бъдат създадени и делителните линии, а чрез тях и делителни повърхнини.

Делителни повърхнини
Това са повърхнини, оформящи лента, перпендикулярна на посоката на изваждане на изделието и започваща от делителната линия. С тяхна помощ се извършва разделянето на формообразуващите елементи. Създадената повърхнина излиза от делителната линия в посока перпендикулярна на посоката на отваряне на инструмента.

Услугата се предлага от
 2010г.
Услугата намира приложение в
 Проектирането и изработка на пресформи и шприц форми за серийно производство на пластмасови и алуминиеви детайли.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 40
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-120 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-120 за изработка на прес форма за серийно производство3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-120 за изработка на прес форма за серийно производство3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-120 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-120 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-120 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-80 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-80 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-80 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на кутия за автомобилен компютър за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-50 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-50 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-50 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-50 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLLA-50 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на капачка за инжектор за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на капачка за инжектор за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на капачка за инжектор за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на капачка за инжектор за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SL-30 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SL-30 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SL-30 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SL-30 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на ръкохватка за седалка на кола за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на ръкохватка за седалка на кола за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-150W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-150W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-150W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-150W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-150W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на стойка за рефлектор за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на стойка за рефлектор за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-80W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-80W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-80W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел Canopy-80W за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на филтър за вода за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на филтър за вода за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLL-120 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLL-120 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLL-120 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на осветително тяло модел SLL-120 за изработка на прес форма за серийно производство 3D проектиране на ръкохвадка за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на ръкохвадка за изработване на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на капак за испарител за изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на капак за испарител за изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на капак за испарител за изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на детайл за изработка на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на детайл за изработка на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на детайл за изработка на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на капак рогатка за осветително тялоза изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на капак рогатка за осветително тялоза изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на капак рогатка за осветително тялоза изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на капак рогатка за осветително тялоза изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на челен капак на кутия за изработка на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на челен капак на кутия за изработка на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на челен капак на кутия за изработка на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на челен капак на кутия за изработка на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на челен капак на кутия за изработка на шприцформа за серийно производство 3D проектиране на испарител модел RDUE изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на испарител модел RDUE изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на испарител модел RDUE изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на испарител модел RDUE изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на испарител модел RDUE изработка на пресформа за серийно производство 3D проектиране на испарител модел RDUE изработка на пресформа за серийно производство< Към списъка с услуги