translate page...

Услуга

 15.Проектиране на изделия от листов материал.Подготовка на файлове във векторен формат за лазерно рязане и огъване.

  Изчертаване на скици и контури във векторен формат и подготовка на файлове за лазерно рязане и огъване.
Описание
   Изчертаване във векторен формат на скици контури, чертежи.
   Проектиране на изделия от листов материал
Генериране на разгъвки и отчитане на коефициенти на корекци на при огъване на материала.
   Подготовка на файлове за лазерно рязане, плазмено рязане, фрезоване.
   Препращане на файловете за оферта и изпълнение ,към познати фирми предлагащи подобни услуги, с които сме изградили подобна практика във времето.

Услугата се предлага от
 2008г.
Услугата намира приложение в
 Разкрояването на листов материал и огъването му под определен градус.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 250
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъванеПроектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване< Към списъка с услуги