translate page...

Услуга

 16.Проектиране и визуализация на метални конструкции.Огради, парапети, навеси, стълби и други конструктивни или декоративни елементи.

  Проектиране на кутии, опаковки и изделия от листов материал.Подготовка на разгъвки и разкрой.
Описание

   Услугата представлява разработване на проект на дадена идея, както и нейното визуализиране в пространството.
   Изготвяне на количествена сметка, както и запитване за оферта за изработването и от фирми с подобна дейност.
   Не пропускайте етапа с проектиране и визуализация на дадено издели, защото той, ще ви спести:
-пари от приблизителна оценка
-време за изготвяне на оферти
-търсене на изпълнители
-нежелани несъответствия между вашата идея и крайният резултат.

Услугата се предлага от
 2015г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 80
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

навес навес поликарбонат навес поликарбонат навес метална кострукция навес метална кострукция навес метална кострукция навес метална кострукция навес метална кострукциянавес метална кострукция щори и ветробрани щори и ветробранищори и ветробрани навес метал навес металнавес метал навес метал декоративна метална конструкциядекоративна метална конструкция декоративна метална конструкция декоративна метална конструкциядекоративна метална конструкция Навес поликарбонат Навес поликарбонатНавес поликарбонат Навес поликарбонат тентавита стълба вита стълба метално стълбищеметално стълбище метална стълба метална стълбастълба стълба пергулаПроектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване пергулапергула пергула Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъванеПроектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъване Проектиране на изделия от ламарина.Лазерно рязани и огъванеограда ограда ограда< Към списъка с услуги