Услуга

 16.Проектиране на кутии, опаковки и изделия от листов материал.Подготовка на разгъвки и разкрой.

  Проектиране на кутии, опаковки и изделия от листов материал.Подготовка на разгъвки и разкрой.
Описание
   Проектиране на кутии и опаковки за изделия от картон.Подготовка на разгъвки на опаковките.Подготовка на векторни файлове за изработка на щанца за изрязване на формата.
   Препращане на файловете за оферта и изпълнение ,към познати фирми предлагащи подобни услуги, с които сме изградили подобна практика във времето.

Услугата се предлага от
 2015г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 1200
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Предишна услуга   Следваща услуга >