translate page...

Услуга

 17.Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD

  Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD
Описание
   Изчертаване на архитектурни чертежи от хартиен носител в AutoCAD.
Процеса представлява изчертаване на чертежа линия по линия, без използването на софтуер за конревтиране на пикселово изображение в векторен файл.
По този начин се получава краен резултат без натрупване на линиии върху линии.
Избягват се незатворени полигони.
Неточности в размерите (примерно размер 25сm ,след сканирането може да се генирира като 24,78см)и други.

Услугата се предлага от
 2006г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 1200
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Към списъка с услуги