translate page...

Услуга

 18.3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади

  3D моделиране на сгради от предоставени планове, разрези и фасади
Описание
   Услугата представлява процес на тримерно моделиране на архитектурни обекти от вече готови архитектурни и конструктивни подложки.
 

Услугата се предлага от
 2008г.
Услугата намира приложение в
 Услугата намира приложение при:

   -3D визуализация на сгради.Готовите 3D модели са подходящи за експорт към 3D MAX за текстуриране и рендване на изображения

   Предварително построяване на сградата преди започване на стройтелният процес с цел да се направи проверка на неволно допуснати грешки при изчертаването на архитектурните и конструктивните планове на обекта

   Изваждане на точни количествени сметки на бетон, тухли, топлоизолация и др.След построяване на точният 3D модел, софтуера генерира автоматично количествени показатели от 3D затворени елементи (тип Solid)

   3D проверка за построяване на окачена фасада от готов работен проект за същата.

   Генериране на точни фасади и разрези

   Подготовка на файлове за 3D принтиране и изготвяне на архитектурни макети
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 50. Общото РЗП на построените в 3D модели сгради през годините, възлиза на приблизително над 500 000 кв.м.
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация ( разрези и фасади)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

още...


< Към списъка с услуги