translate page...

Услуга

 19.3D визуализация на архитектурни обекти

  3D визуализация на архитектурни обекти
Описание
   3D визуализацията на сгради, представлява процес на тримерно моделиране на обекти от планове, разрези и фасади.След като обектите бъдат моделирани, геометрията се текстурира със съответните тектури на дадените мателиали.Симулира се осветление с показатели близки до реалните.Създава се околна среда и се добавят допълнителни елементи ,така че да се пресъздаде реалната ситуация до максимална точност.
   

Услугата се предлага от
 2010г.
Услугата намира приложение в
 Презентация на архитектурни обекти
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 50
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

още...


< Към списъка с услуги