translate page...

Услуга

 2.Проектиране с Solid Works

  Проектиране с Solid Works
Описание
SolidWorks е програмен продукт, който се базира на технологията - параметрично тримерно моделиране.
Продукта е подходящ за ,както за проектиране на отделни детайли, така и за асемблиране на сглобени единици и механизми .

Услугата се предлага от
 2004г.
Услугата намира приложение в
 Намира приложение в инжинерният дизайн, както и в много други отрасли.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 200
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

още...


< Към списъка с услуги