translate page...

Услуга

 20.Разработване на идейни проекти

  Разработване на идейни проекти
Описание
   Разработване на идейни проекти.

Почти всеки ,който му предстой стройтелство на бъдещ обек, има някаква идея и изисквания за визията на сградата.
   Услугата е свързана и се изразява в това ,една идея на даден инвеститор да бъде представена в виртуален 3D модел и 2D разпределения, като разбира се, се спазват основни изисквания и стандарти.
   Да бъдат видяни различни цветови и геометрични комбинации,както и приблизителни стойности на РЗП.

Услугата се предлага от
 2010г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 20
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

Мария Луиза-139 Мария Луиза-139 Мария Луиза-139 Мария Луиза-139 Мария Луиза-139 Идеен проект-вила Идеен проект-вила Идеен проект-вила Идеен проект-вила Идеен проект-еднофамилна къща гр.Шумен Идеен проект-еднофамилна къща гр.Шумен Идеен проект-еднофамилна къща гр.Шумен Идеен проект-еднофамилна къща гр.Шумен Идеен проект-еднофамилна къща гр.Шумен Идеен проект-еднофамилна къща гр.Шумен Идеен проект-еднофамилна къща гр.Шумен Идеен проект-еднофамилна къща гр.Шумен Идеен проект-сграда гр.София кв.Разсадника Идеен проект-сграда гр.София кв.Разсадника Идеен проект-сграда гр.София кв.Разсадника Идеен проект-сграда гр.София кв.Разсадника Идеен проект-сграда гр.София кв.Разсадника Идеен проект-сграда гр.София кв.Разсадника Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-1 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2 Идеен проект-парк гр.Божурище вариант-2< Към списъка с услуги