translate page...

Услуга

 21.Проектиране и визуализация на паметници

  Проектиране и визуализация на паметници и надгробни плочи
Описание

   Проектиране и визуализация на паметници представлява процес, който с помоща на съчетание от софтуерни продукти се постига 3D висококачествено изображение на бъдещият паметник.

Целта на тази услуга е в помощ ,както на каменоделците, така и на хората, които го поръчват.

Все повече клиенти предпочитат да видят продукта преди да го поръчат, за да знаят точно какво да очакват.

Дали първоначалната им идея ,която си я представят или е скицирана на лист, изглежда така добре и в реалност или съществува и още по-добро решение.

За това 3D визуализацията решава този казус, а нейно допълнително предимство е сравнение на цените при различни производители, като недвусмислено покажете, какво очаквате.

С изработването на проекта на паментика, се поема ангажимент за изискване на 2-3 оферти за изпълнението му от познати каменоделци с опит

Пример
паметник паметници pametnik pametnici pametnici
Услугата се предлага от
 2011г.
Опит
 Приблизително завършени и реализирани проекти към 06.2017 -над 60
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена

download offer

Галерия

паметници паметници паметници паметници паметници паметници паметници паметници паметници memorial memorial memorial memorial pametnici pametnici pametnici pametnici pametnici pametnik pametnik pametnik паметник паметник паметник паметник паметник паметник паметник паметници паметници паметници паметници паметници паметници паметници паметници паметници

още...


< Към списъка с услуги