translate page...

Услуга

 22.Изготвяне на цялостни архитектурни проекти

  Изготвяне на цялостни архитектурни проекти
Описание
   -Услугата включва цялостно проектиране на архитектурни обекти.От скица на имота до разрешение за строеж.
В проектите взимат участие колеги, инжинери и архитекти с пълна проектантска правоспособност и опит между 10-20 години.Във времето утвърдихме екип от специалисти, които отлично коминикират помежду си, така че крайният резултат да е един отличен проект съгласуван със всички специалности в съответните области.

Услугата се предлага от
 2006г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 40
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

още...


< Към списъка с услуги