translate page...

Услуга

 26.Изготвяне на работни чертежи, количествени сметки и разкрой за производство на мебели

  Изготвяне на работни чертежи, количествени сметки и разкрой за производство на мебели
Описание
   Услугата е в помощ на производители на мебели или хора, които предпочитат сами да си организират процеса по изработка на мебелите си.Услугата включва:

-проектиране на мебелите
-изготвяне на сборен чертеж на мебелите
-изготвяне на планове и разрези
-номериране на детайлите
-изработване на детайлни чертежи на детайлите
-възможност за поставяне на отвори за минификс
-количествени сметки
-разкрой

Услугата се предлага от
 2010г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 1200
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена

download offer

Галерия

1 2 3 4 5 6


< Към списъка с услуги