translate page...

Услуга

 27.3D принтиране на детайли от ABS

  3D принтиране на детайли от ABS
Описание
   3D принтирането на прототипи с висока точност, от АBS или други сходни материали, дава уникалната възможност на инжeнери, конструктори, архитекти и дизайнери да докоснат физически сътворените от тях модели и изделия.

3D принтирането позволява за кратко време да се създаде прототип на бъдещо изделие и да се направи анализ на модела, преди да бъде инвестирана сериозна сума за инструментална екипировка за серийно производство на изделието и в последствие да се откриват недостатъците.

Необходимо е да ни изпратите 3D модел на изделието във формат .stl или .obj и софтуера ,автоматично изчислява необходимото време за принтиране и количеството материал. В случай ,че не разполагате с 3D модел подходящ за принтиране, ние можем да моделираме такъв от предоставени ни от вас скици или чертежи, на цени по споразумение, в зависимост от сложността на изделието.

Възстановяване на счупени детайли - изработка на копия от ABS.

Ние можем да изработим копие на счупен пластмасов детайл, да модифицираме конкретен детайл или да създадем нов по ваш чертеж.За целта е необходимо да ни изпратите конкретният детайл посредством куриерска фирма, за да го заснемем и направим 3D CAD модел за го изработим.В последствие ще ви го изпратим обратно по същият начин, заедно с вече готовият детайл.

Услугата се предлага от
 2016г.
Опит
 Приблизително принтерани модели към 06.2017 -над 100
Необходими данни
-файл във формат .STL или .OBJ
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след зареждане на детайла във софтуера и той изчислява необходимото време за принтиране и количество материал.
Галерия

3д принтеране 3d принтер 3d print 3д принтеране 3d принтер 3d print 3д принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер 3d print 3d принтеране 3d принтер3d принтеране 3d принтер 3d print

още...


< Към списъка с услуги