translate page...

Услуга

 28.Изработване на малки серии детайли от пластмаса посредством 3D принтер

  Изработване на малки серии детайли от пластмаса посредством 3D принтер
Описание
   3D принтирането e сравнително бавен процес.
Процеса не е икономически оправдан за изработване на детайли за масово производство защото себестойността на единица детайл произведен от 3D принтер, сравнен със себестойността на единица детайл произведен по традиционен метод, чрез шприцване е десетки пъти по-голяма, както и качеството на повърхнините получени ,чрез шприцване е много по-добро.
Съществуват случай в практиката обаче, когато са необходими 10-20-50 детайла, за който изработка на скъпа шприцформа не е оправдано, а качеството на повърхнините не е от толкова важно значение, и тогава е оправдано да се използва 3D принтер за изработка на детайлите.

Услугата се предлага от
 2016г.
Необходими данни
файл във формат .STL или .OBJ
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

серий детайли малки серий детайли малки серий детайли ABS детайли пласмаса проезводство детайли изработване на детайли PVC детайли серий детайли 3d принтер серий детайли 3д принтер

1 2 3 4 5 6


< Към списъка с услуги