Услуга

 3."On line" Конструктор

  Организация по реализиране на изготвените проекти
Описание

Предимства на услугата
"On line" Конструктор

1. Възложителя възлага, а Аз изпълнявам , всичко, което е по силите ми и е в рамките на предлаганите от мен проектантски услуги за фиксирана сума на месец.
2. Възложителя може да прекрати работата си с Мен по всяко време.
3. Възложителя не се ангажира с трудов договор към Мен.
4. Възложителя не поддържа излишен персонал, когато не е необходимо.
5. Възложителя не прави допълнителни разходи за осигуровките ми.
6. Възложителя няма нужда да ми осигурява работно място и условия на труд.
7. Издавам фактури за услугата ,която предлагам.
8. Възложителя разполага с конструктор със специфичен опит, който е изработил над 1000 теоретични проекта(курсови и дипломни работи) и стотици завършени реални проекти.
9. Възложителя разполага с конструктор, на който доверие гласуваха: БНБ, БАН,Postbank, Национална лотария ,фирми и физически лица, доценти и професори от техническите университети в страната, както и много други фирми с различни по характер проекти.
10. Възложителя разполага с конструктор, който има защитен патент за полезен модел и промишлен дизайн за иновативен продукт в Патентното Ведомство на РБ.
11. Възложителя може да разчита на 100% гаранция за коректност и конфиденциалност от моя страна, на “честна дума” или с двустранен договор.
12. Възможен е вариант за договаряне на условия при постоянен ангажимент.

Оферта

download offer


< Към списъка с услуги