translate page...

Услуга

 29.Организация по реализиране на изготвените проекти

  Организация по реализиране на изготвените проекти
Описание
   Услугата предлага организиране на производственият процес, така че проекта да бъде реализиран.
   В зависимост от изделието, се осъществява контакт с различни фирми и партньори , на който се възлага частично изпълнението на отделни части от изделието, които имат ресурса да го изработят и които разбира се предлагат най-добро съотношение между цена и качество.
    По време на процеса се извъшва надзорна дейност по качество и срокове на изпълнение, както и вземане на решения относно изникване на технически въпроси.

Услугата се предлага от
 2015г.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 50
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Към списъка с услуги