Услуга

 32.Моделиране и визуализации с Rhinoceros и 3Dmax

  Моделиране и визуализации с Rhinoceros и 3Dmax
Описание
Rhinoceros(Rhino) предлага инструментите за точно моделиране на проекти - готови за рендеринг, анимация, чертане, инженерни анализи и производство, самостоятелно или в двупосочен обмен със SolidEdge, SolidWorks, Inventor, IGES и други.
3D Max е продукт на Autodesk за 3D моделиране, анимация и рендериране

Услугата се предлага от
 2008г.
Услугата намира приложение в
 Проектирането,3D визуализации, продуктов дизайн и презентации на продукти и обекти.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 150
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

още...


< Към списъка с услуги