Услуга

 4.Изработване на курсови проекти и дипломни работи

  Изработване на курсови проекти и дипломни работи
Дисциплина:
 Машинни Елементи
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Приложна геометрия и инжинерна графика (ПГИГ). Основи на конструирането и CAD (OK и CAD).
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Проектиране на товаро подемни машини
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Технология на машиностроенето
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Проектиране на шприцформи и пресформи
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Проектиране на Руднични транспортни машини
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Други
  • Приемам изготвянето на технически проекти различни от горе посочените, при предоставяне на ръководства за проектиране или друга спомагателна литература.
Услугата намира приложение в
Изработване на курсови проекти, дипломни работи, както и проекти с практическа насоченост
Опит
 Приблизително завършени курсови проекти и дипломни работи към 06.2017 -над 700
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Предишна услуга   Следваща услуга >