translate page...

Услуга

 4.Изработване на курсови проекти и дипломни работи за техникуми и университети

  Kursovo proektirane po mashinni elementi
Дисциплина:
 Машинни Елементи
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Теория на Машините и Механизмите (ТММ).
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Приложна геометрия и инжинерна графика (ПГИГ). Основи на конструирането и CAD (OK и CAD).
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Метрология и измервателна техника (МИТ).
Допусково проектиране.
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Проектиране на товаро подемни машини
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Технология на инструменталното производство
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Металорежещи инструменти
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Технология на машиностроенето
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Щанцоване и студено щамповане
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Проектиране на шприцформи и пресформи
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Проектиране на Руднични транспортни машини
Проекти към дисциплината:
Дисциплина
 Руднични вентилаторни и водоотливни уредби
Дисциплина
 Автоматизация на производството
Дисциплина
 Машини и апарати за хранителната промишленост.
Дисциплина
 Топлоснабдяване и Газоснабдяване.
Дисциплина
 Други
  • Приемам изготвянето на технически проекти различни от горе посочените, при предоставяне на ръководства за проектиране или друга спомагателна литература.
Опит
 Приблизително завършени курсови проекти и дипломни работи към 02.2020 -над 1000
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)

< Към списъка с услуги