translate page...

Услуга

 6.Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики

  Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики
Описание
   -Изчертаване на чертежи и проектиране с AutoCAD
   -Изчертаване на Курсови проекти и Дипломни работи.
   -Изготвяне на работни чертежи и техническа документация
   -Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.
   -Довършване на идеи скицирани на лист и оформяне на професионални 2D чертежи в области архитектура, строителство, интериорен дизайн, машиностроене и машинни елементи.

Услугата се предлага от
 2004г.
Услугата намира приложение в
 Проектирането с AutoCAD e в основата на всички услуги от списъка с услугите
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 1200
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики схеми фигури диаграми графики

още...


< Към списъка с услуги