Услуга

 7.Изготвяне на схеми за евакуация

  Изготвяне на схеми за евакуация
Описание
Схемите за евакуация се изготвят на база НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ.
Услугата се предлага от
 2012г.
Необходими данни

За изготвянето на схеми за екакуация на данен обект е необходимо :
-да се предоставят архитектурни планове на самият обект.(за предпочитане в .dwg формат) или на хартиен носител
При липса на такива планове ,е необходимо да заснемем обекта на място и въз основа на това да се изхотвят схемите за евакуация

Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Предишна услуга   Следваща услуга >