translate page...

Услуга

 8.Изчертаване на машинни детайли и изготвяне на техническа документация от 3D сканирани детайли

  Изчертаване на машинни детайли и технически чертежи
Описание
   -Изчертаване на чертежи и проектиране с AutoCAD и SolidWorks.
  Оразмеряване на детайли, поставяне на знаци за грапавости, допуски и сглобки.Изваждане на детайлни чертежи от сборни чертежи.

Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Към списъка с услуги