Услуга

 8.Изчертаване на машинни детайли и технически чертежи

  Изчертаване на машинни детайли и технически чертежи
Описание
   -Изчертаване на чертежи и проектиране с AutoCAD и SolidWorks.
  Оразмеряване на детайли, поставяне на знаци за грапавости, допуски и сглобки.Изваждане на детайлни чертежи от сборни чертежи.

Услугата се предлага от
 2004г.
Услугата намира приложение в
 В пройзводствени процеси, изготвяне на идейни проекти, курсови и дипломни работи.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 700
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.

< Предишна услуга   Следваща услуга >