translate page...

Услуга

 9.Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове

  Визуализация на продуктови изделия за реклама, презентация и публикуване в уеб сайтове
Описание
   Визуализацията на продуктови изделия се осъществява посредством комбинация от CAD софтуерни продукти. Процеса в повечето случай преминава през, скициране, прецизно 2D изчертаване, 3D моделиране, текстуриране, светлинно офармление, рендериране, 2D редактиране на изображенията
Услугата се предлага от
 2008г.
Услугата намира приложение в
Екстериорния и интериорният дизайн. Продуктов дизайн, подготвяне на висококачествени изображения за печат, реклама и публиуване в уеб сайтове.
Опит
 Приблизително завършени проекти към 06.2017 -над 300
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се напрви)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
Оферта за цена и срок се формира след разглеждане на заданието и определяне на приблизителното необходимо време за изготвяне на заданието въз основа на обема от работа.
Галерия

още...


< Към списъка с услуги