Услуга

 Изработване на проект:
Клинов шибър с цял клин и въртящо се вретено

  Клинов шибър с цял клин и въртящо се вретено
Дисциплина
Машинни Елементи
Описание:
 
Услугата намира приложение в
 Изработване на курсови проекти, дипломни работи, както и проекти с практическа насоченост.Проектите са подходящи за всички университети изучаващи съответната дисциплина.
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Информация
Цени / Предаване и заплащане на проекта / Примерен проект /Използвана литература
Цена
80 лв.

< Предишна услуга   Следваща услуга >