Услуга

 Изработване на проект:
Кранова количка за двугредов мостов кран
/

  Кранова количка за двугредов мостов кран
Дисциплина
Проектиране на товаро подемни машини
Описание:
 • 1.Входни данни
  1.Избор на полиспаст
  2.Избор на въже
  3.Определяне параметрите на барабана и ролките
  4.Определяне на основните размери на барабана
  5.Определяне на статичната мощност на двигателя
  6.Избираме електродвигател
  7.Определяне предавателното число на механизма
  8.Избиране на редуктор
  9.Определяне на спирачният момент
  10.Избор на спирачка
  11.Избор на съединител
  12.Основни динамични и якостни проверки
  13.Проверка на двигателя на загряване
  14.Механизъм за пътуване
  15.Определяне силата на тежестта на пътуващият обект
  16.Определяне диаметъра на ходовите колела и типа на релсата
  17.Пресмятания на съпротивленията при пътуване
  18.Определяне на статичната мощност на двигателя
  19.Избор на двигател
  20.Определяне предавателното число на механизма
  21.Избор на редуктор
  22.Избор на съединител
  23.Избор на спирачка
  24.Основни динамични и други проверки
  25.Избор на кука
Услугата намира приложение в
 Изработване на курсови проекти, дипломни работи, както и проекти с практическа насоченост.Проектите са подходящи за всички университети изучаващи съответната дисциплина.
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
По запитване.

< Предишна услуга   Следваща услуга >