Услуга

 Изработване на проект:
Проектиране на маршрутни технологични процеси за изработване на детайли

  Полустационарен лентов транспортьор за подземен рудник
Дисциплина
Технология на машиностроенето
Описание:
      1.Анализ на технологичността на конструкциятa
      2.Избор на заготовка и предварително определяне на размерите и
      3.Избиране на бази и последователност на обравотване на повърхнините
     4.Съставяне на маршрутна технология за механична обработка на детайла
Услугата намира приложение в
 Изработване на курсови проекти, дипломни работи, както и проекти с практическа насоченост.Проектите са подходящи за всички университети изучаващи съответната дисциплина.
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
По запитване.

< Предишна услуга   Следваща услуга >