Услуга

 Изработване на проект:
Работна документация на сглобена единица от чертеж по общ вид /Курсова задача-3/

  Работна документация на сглобена единица от чертеж по общ вид
Дисциплина
Приложна геометрия и инжинерна графика (ПГИГ). Основи на конструирането и CAD (OK и CAD).
Описание:
 
Услугата намира приложение в
 Изработване на курсови проекти, дипломни работи, както и проекти с практическа насоченост.Проектите са подходящи за всички университети изучаващи съответната дисциплина.
Необходими данни
-Задание (Представляващо кратко описане на това, което трябва да се направи)
-Допълнителна информация (снимки, скици, примерни чертежи, подобни неща взети от интернет и всичко останало, което би дало допълнителна информация относно правилното разбиране на заданието)
Комуникация
Предпочитан Вариант:
Онлайн -имейл, телефон
/вариант с цел спестяване на време и на двете страни/

В случай ,че варианта не е удобен и не приложим е възможно да бъде обсъден вариант 2 и 3
виж.Контакти
Цена
90 лв.

< Предишна услуга   Следваща услуга >